Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kozojedy
obecKozojedy
okr. Jičín

Historie

Již roku 1369 se v historických pramenech vzpomíná panoše Sulka z Kozojed, který dal dnešním Kozojedům jeden z názvů „Sulkovy Kozojedy“. Pak zde figuruje ještě jakýsi Ješek Lemberk z Kozojed. Tento měl velkou při s místním farářem, kterému pobral krávy, volky, svině, stohy a jiné věci. Nám je znám roku 1373 jistý farář jménem Jan. Zda se jednalo o tohoto, nebo o druhého faráře Drslava již není známo. Nicméně Lemberk musel roku 1378 všeho vrátit. Právě farář Drslav měl soudní při s Čeňkem ze Slavhostic o Bližkov.

Roku 1387 byly zde provolána odúmr? po jakési šlechtičně Vojce a její jmění, tvrz a dvůr Kozojedský se dostalo do rukou Přibíka z Kozojed. Avšak již roku 1398 vystupuje vdova Kuňka po Václavovi z Kozojed ve sporu o Bližkov a jmenování tamního kněze s Čeňkem ze Slavhostic.

Roku 1423 je Kozojedská tvrz i s kostelem vypálena vojsky Jana Žižky z Trocnova. Na 60 osob bylo prý uzavřeno ve tvrzi a kostele a upáleno. Zdá se, že tohoto roku zemřel i Přibík z Kozojed. Větší část majetku dostala se koncem století do rukou pánů Purkarta a Jindřicha Kordulů. V této době dochází k vícerým sporům o majetek v této oblasti. Jsou vzpomínáni Sekeřičtí, Vantenberk Jindřich, Myškové ze Žlunic a již zmínění Kordulové. Větší část majetku se ocitá v rukou Jana Litoberského z Chlumu. Jakým způsobem majetek nabyl nevíme, ale je vzpomínán ještě před rokem 1500, v těchto letech je zde vzpomínán ještě Zdeněk Loučenský z Kopidlna, který prodává část svého majetku – Bližkov a majetek Kozojedský roku 1500 Mikuláši Trčkovi z Lípy.

Roku 1508 prodává svůj majetek i Jan Litoberský z Chlumu. Z historických pramenů se dovídáme, že v této době zde dále figuruje i Beneš Sekera, který má s koupí části majetku Kozojed i právo podací na Bližkov a Žlunice. Zadlužené Žlunice a Kozojedy koupil od Loučenského, který tyto majetky zadlužil v letech 1500 až 1507 a připojil tak tato majetky ke statku Kněžickému.

Trčka sedí na tomto majetku až do roku 1545. Tento vlastnil majetek všech okolních obcí Žlunic, Slavhostic, Bližkova. Tento majetek prodává i s Kozojedama Buriánovi Strahovskému ze Svojovic, kteráž rodina držela Kozojedy až do roku 1609. Od roku 1609 až do roku 1612 drží Kozojedy M.M.Trčková. Rod Trčků se snažil ovládnou majetky ve velké míře a potom jich s velkým ziskem prodával.

Roku 1612 M. Magdalena Trčková rozená Lobkowicová prodává Kozojedy Albrechtu Smiřickému, který Kozojedy natrvalo připojil k panství Dymokurskému. Tatáž pak roku prodává i obec Slavhostice Albrechtovi z Valdštejna, který po konfiskaci majetku Smiřických získává celé panství Dymokurské včetně Kozojed v roce 1622. Již roku 1623 přenechává tento majetek plukovníku Janu Eusebiu Khánovi. V následujících letech se na Kozojedech střídá vícero pánů, až tyto končí ve vlastnictví rodu Černínů.

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

tel.: 493 595 151
e-mail: ou.kozojedy@tiscali.cz
IČ: 00578410
č. BÚ: 24323541/0100

Adresa
Obec Kozojedy
Kozojedy 11
Vysoké Veselí
50703

Úřední hodiny
Po: 17:30 - 18:3

Mohlo by Vás zajímat

parallax-mapa
nahoru